F16 z Tureckich Sił Powietrznych dołączyły do Polskich Sokołów

Tureckie Siły Powietrzne wzmocniły polskie F-16 w ramach NATO AIR POLICING w Polsce.

W tym celu do naszego kraju przybyły we wtorek 3 siepnia 2021 do bazy lotniczej w Malborku cztery F-16 tureckich sił powietrznych z 6. Głównej Bazy Odrzutowej w Bandırma.

80-osobowy oddział tureckich sił powietrznych będzie obsługiwać myśliwce F-16 w Malborku do połowy września, wspierając misję NATO Air Policing w regionie. To już drugi raz, kiedy Tureckie Siły Powietrzne dostarczają myśliwce do NATO Air Policing w regionie i pierwsze rozmieszczenie w Malborku w Polsce.

Przez około dziesięć tygodni baza lotnicza w Malborku będzie bazą dla czterech myśliwców F-16 tureckich sił powietrznych i ułatwi sojuszniczą współpracę oraz zapewni interoperacyjność sojuszników NATO na wschodniej granicy NATO. Fot. 22. Baza Lotnicza Malbork.

Ten trzeci oddział Air Policing w regionie – obok hiszpańskich sił powietrznych w Šiauliai na Litwie i włoskich sił powietrznych w Ęmari w Estonii – został przesunięty jako wzmocnienie sił myśliwców na wschodniej granicy Europy. Rozmieszczenie kolejnego dodatkowego oddziału myśliwskiego w Malborku odbywa się dzięki istniejącej auspicjami natowskiej postawy wzmocnionej policji powietrznej, wprowadzonej w 2014 r. Przebazowanie to podkreśla solidarność i spójność między członkami NATO oraz zbiorowe zaangażowanie w prewencji i obronie przestrzeni powietrznej.
Sześćdziesiąt lat po wprowadzeniu trwałej misji NATO Air Policing, takie rozmieszczenie tureckich F-16 w Malborku pokazuje NATOwską gotowość i zdolność reagowania oraz bezustanną zdolność adapcyjną na zmienne potrzeby.

Trzej sojusznicy z południa – Hiszpania, Włochy i Turcja – wspierają natowską Bałtycką Policję Lotniczą na północy, demonstrując w ten sposób spójność i solidarność Sojuszu. Rozmieszczone w regionie Morza Bałtyckiego będą współpracować ze sobą oraz z siłami powietrznymi goszczącymi w celu zacieśnienia współpracy i interoperacyjności.

.